Klachtenprocedure

Aanleiding
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Het doel van onze klachtenprocedure is dan ook om de vertrouwensrelatie met u te behouden of te herstellen en om onze kwaliteit van zorg te verbeteren.
.
Uw verbetertips en klachten kunnen betrekking hebben op alle dienstverleners in onze praktijk, het (medisch) handelen, de bejegening en communicatie of op onze praktijkorganisatie. Wij staan open voor tips – opmerkingen – klachten. Naast dat we zullen zoeken naar directe oplossingen, registreren wij uw tips en klachten voor intern gebruik en hopen op die manier meer inzicht te krijgen in waar onze praktijk volgens u beter moet worden.
.
Problemen direct oplossen
Als u tips, opmerkingen of klachten heeft over bijvoorbeeld uw verzorging of behandeling of over onze praktijkorganisatie, kunt u deze het best direct bespreken met de betrokkene(n). Door uw ideeën of onvrede kenbaar te maken, stelt u ons in staat direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten.
.
Overleg met één van de huisartsen
Als overleg niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u uw opmerking of klacht bespreken met één van de huisartsen. Deze kan samen met u naar een oplossing zoeken en u eventueel advies geven over de weg die u het best kunt bewandelen. De klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
.
Uw idee of klacht schriftelijk ingediend
U kunt uw opmerking of klacht ook schriftelijk overbrengen. Vraag een baliemedewerker naar het klachtenformulier of download het van onze website.
Richt het formulier aan een van de huisartsen of aan de klachtencoördinator van de praktijk, O.T. Klinkenbijl. In geval van een klacht neemt deze binnen 3 werkdagen na ontvangst contact met u op ter verheldering van uw klacht en om samen de vervolgstappen met u te bespreken.
.
Terugkoppeling en afhandeling klacht
U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging van het ontvangst van uw klacht en de vervolgstappen die wij zijn overeengekomen.
.
Geschillencommissie Huisartsen
Is bovenstaande lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Translate »
Call Now Button